FS/CL/02/2019

# # #

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy niezbędnego sprzętu i oprogramowania w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Znak sprawy: FS/CL/02/2019.

Przedmiot zamówienia obejmuje 15 części:

 • Część 1 – dostawa oprogramowania antywirusowego – 115 sztuk,
 • Część 2 – dostawa oprogramowania biurowego – 120 sztuk,
 • Część 3 – dostawa edytorów aktów prawnych 8 sztuk,
 • Część 4 – dostawa komputerów stacjonarnych typ 1 wraz z uruchomieniem punktów potwierdzania profilu zaufanego – 4 sztuki,
 • Część 5 – dostawa komputerów stacjonarnych typ 2 – 102 sztuki,
 • Część 6 – dostawa komputerów stacjonarnych typ 3 – 15 sztuk,
 • Część 7 – dostawa notebooków typ 1 – 3 sztuki,
 • Część 8 – dostawa notebooków typ 2 – 30 sztuk,
 • Część 9 – dostawa notebooków typ 3 – 48 sztuk,
 • Część 10 – dostawa tabletów – 65 sztuk,
 • Część 11 – dostawa zasilaczy awaryjnych – 58 sztuk,
 • Część 12 – dostawa, posadowienie i uruchomienie systemu zasilania awaryjnego serwerowni – 1 sztuka,
 • Część 13, 14 i 15 – dostawa i uruchomienie systemu zarządzania placówkami oświatowymi – każda część po 1 sztuce.

Data przesłania ogłoszenia do publikacji: 2019-03-07, data publikacji: 2019-03-12.

Termin składania ofert: 2019-04-12, godzina 11:00 (termin nieaktualny, obecny termin składania ofert to 2019-04-24, godzina 11:00).

Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zamówieniu – do pobrania.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

Specyfikacja (dokument skompresowany wraz z folderami w formacie ZIP) – wersja 20190305 – do pobrania.

# # #

2019-03-18

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_20190318_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_20190318_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

Informacja dla Wykonawców:

Zamawiający informuje, że w związku z możliwością zamknięcia przez Komisję Europejską serwisu ESPD/JEDZ (https://ec.europa.eu/tools/espd) w kwietniu bieżącego roku, Wykonawcy mogą wypełniać elektroniczny dokument JEDZ również za pomocą serwisu krajowego (https://espd.uzp.gov.pl) określonego w komunikacie UZP pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd.

# # #

2019-04-04

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_20190404_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_20190404_Skan (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Specyfikacja (dokument skompresowany wraz z folderami w formacie ZIP) – wersja 20190404 – do pobrania (tylko dokumenty zmienione)

Plik ZIP powyższej zawiera tylko dokumenty zmienione w pliku ZIP pierwotnie opublikowanym. Zamawiający przedłuża termin składania ofert na 24 kwietnia 2019 roku godzina 11:00 oraz termin otwarcia ofert na 24 kwietnia 2019 roku godzina 11:30.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (wysłana, przed publikacją) z dnia 2019-04-04 – do pobrania

# # #

2019-04-09

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (opublikowane) z dnia 2019-04-09 – do pobrania

# # #

2019-04-15

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_20190415_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_20190415_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

# # #

2019-04-17

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_20190417_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_20190417_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

# # #

2019-04-24

Informacja_Z_Otwarcia_Ofert_20190424_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Informacja_Z_Otwarcia_Ofert_20190424_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem sekretarza komisji)

# # #

2019-07-10
Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 5, 7, 8, 9, 13, 14 oraz 15.

Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Najkorzystniejszej_Dostawy_Czesc_05_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Najkorzystniejszej_Dostawy_Czesc_05_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

– – –

Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Najkorzystniejszej_Dostawy_Czesc_07_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Najkorzystniejszej_Dostawy_Czesc_07_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

– – –

Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Najkorzystniejszej_Dostawy_Czesc_08_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Najkorzystniejszej_Dostawy_Czesc_08_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

– – –

Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Najkorzystniejszej_Dostawy_Czesc_09_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Najkorzystniejszej_Dostawy_Czesc_09_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

– – –

Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Najkorzystniejszej_Dostawy_Czesc_13_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Najkorzystniejszej_Dostawy_Czesc_13_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

– – –

Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Najkorzystniejszej_Dostawy_Czesc_14_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Najkorzystniejszej_Dostawy_Czesc_14_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

– – –

Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Najkorzystniejszej_Dostawy_Czesc_15_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Najkorzystniejszej_Dostawy_Czesc_15_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

# # #

2019-07-12
Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 2 oraz 10.

Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Najkorzystniejszej_Dostawy_Czesc_02_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Najkorzystniejszej_Dostawy_Czesc_02_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

– – –

Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Najkorzystniejszej_Dostawy_Czesc_10_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Najkorzystniejszej_Dostawy_Czesc_10_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

2019-07-16
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 11.

Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Najkorzystniejszej_Dostawy_Czesc_11_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Najkorzystniejszej_Dostawy_Czesc_11_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

2019-07-23
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 1.

Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Najkorzystniejszej_Dostawy_Czesc_1_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Najkorzystniejszej_Dostawy_Czesc_1_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

2019-08-09
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 3, 4, 6 oraz 12.

Zawiadomienie_Uniewaznienie_Czesc_3_4_6_12_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Zawiadomienie_Uniewaznienie_Czesc_3_4_6_12_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)