ZARZĄD

Anna Serafin – Prezes
Emilia Sikorska – Wiceprezes
Monika Król – Skarbnik
Marek Młynarczyk – Członek Zarządu
Zdzisław Czesław Niedźwiadek – Członek Zarządu