SZACOWANIE „PROMOCJA”

# # #

Data ogłoszenia: 2018-12-17

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej w toku szacowania wartości zamówienia na usługę dotyczącą zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych dla projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Opis usługi dotyczącej zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych w formacie PDF w załączniku poniżej:

Szacowanie_Wartosci_Zamowienia_1

# # #

Odpowiedzi_Na_Pytania_1

Odpowiedzi_Na_Pytania_2

# # #

Termin składania odpowiedzi na zapytanie w przedmiocie szacowania zamówienia zostaje przedłużony do dnia 10 stycznia 2019 roku do godziny 15:30.

# # #