FS/CL/02/2018

# # #

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację, rozbudowę i wdrożenie nowych systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Data przesłania ogłoszenia: 2018-09-30, data publikacji: 2018-10-03.

Termin składania ofert: 2018-11-14, godzina 11:00 (termin pierwotny, przed zmianami).

Termin składania ofert: 2018-12-17, godzina 11:00 (termin nieaktualny, przed zmianami).

Termin składania ofert: 2019-01-08, godzina 11:00 (termin aktualny).

Ogłoszenie:

Ogłoszenie o Zamówieniu z dnia 30/09/2018 (przesłane 30/09/2018, opublikowane 03/10/2018)

Ogłoszenie o zmianie zamówienia:

Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia z dnia 07/11/2018

Ogłoszenie o zmianie zamówienia:

Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia z dnia 23/11/2018

Ogłoszenie o zmianie zamówienia:

Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia z dnia 13/12/2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

Dokument_SIWZ_System_20180930 (treść dokumentu nieaktualna, treść aktualna poniżej. w pliku z wyrażeniem „20181220” w nazwie)

Zalacznik_Nr_1_Do_SIWZ_Opis_Przedmiotu_Zamówienia_20180930 (treść dokumentu nieaktualna, treść aktualna poniżej, w pliku z wyrażeniem „20181220” w nazwie)

Zalacznik_Nr_2_Do_SIWZ_Formularz Oferty_20180930

Zalacznik_Nr_3_Do_SIWZ_Oswiadczenie_JEDZ_20180930 [ZIP]

Zalacznik_Nr_4_Do_SIWZ_Wykaz_Uslug_20180930

Zalacznik_Nr_5_Do_SIWZ_Wykaz_Osob_20180930

Zalacznik_Nr_6_Do_SIWZ_Oswiadczenie_GK_20180930

Zalacznik_Nr_7_Do_SIWZ_Wzór_Umowy_20180930

>>> Zalacznik_Nr_3_Do_Zalacznika_Nr_7_Do_SIWZ_20180930

>>> Zalacznik_Nr_4_Do_Zalacznika_Nr_7_Do_SIWZ_20180930

>>> Zalacznik_Nr_6_Do_Zalacznika_Nr_7_Do_SIWZ_20180930

Zalacznik_Nr_8_Do_SIWZ_Oswiadczenie_PW_20180930

Zalacznik_Nr_9_Do_SIWZ_Opis_Probki_20180930 (treść dokumentu nieaktualna, treść aktualna poniżej. w pliku z wyrażeniem „20181130” w nazwie)

# # #

2018-11-07

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_20181106_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_20181106_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

Zmieniona SIWZ oraz zmienione załączniki:

Dokument_SIWZ_System_20181106 (treść dokumentu nieaktualna, treść aktualna poniżej, w pliku z wyrażeniem „20181220” w nazwie)

Zalacznik_Nr_1_Do_SIWZ_Opis_Przedmiotu_Zamówienia_20181106 (treść dokumentu nieaktualna, treść aktualna poniżej, w pliku z wyrażeniem „20181220” w nazwie)

# # #

2018-11-23

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Informacja_Zamawiajacego_20181123_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Informacja_Zamawiajacego_20181123_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

# # #

2018-11-30

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_20181130_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_20181130_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

Zmienione załączniki do SIWZ:

Zalacznik_Nr_1_Do_SIWZ_Opis_Przedmiotu_Zamówienia_20181130 (treść dokumentu nieaktualna, treść aktualna poniżej, w pliku z wyrażeniem „20181220” w nazwie)

Zalacznik_Nr_9_Do_SIWZ_Opis_Probki_20181130

# # #

2018-12-13

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Informacja_Zamawiajacego_20181213_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Informacja_Zamawiajacego_20181213_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

# # #

2018-12-20

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_20181220_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_20181220_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

Zmienione załączniki do SIWZ:

Dokument_SIWZ_System_20181120 (zmiana dotyczy terminów składania i otwarcia ofert)

Zalacznik_Nr_1_Do_SIWZ_Opis_Przedmiotu_Zamówienia_20181220

# # #

2019-01-08

Informacja_Z_Otwarcia_Ofert_20190108_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Informacja_Z_Otwarcia_Ofert_20190108_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem sekretarza komisji)

# # #

2019-05-02

Zawiadomienie_Wybór_Oferty_Najkorzystniejszej_System_1K_1P_1U_1L_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Zawiadomienie_Wybór_Oferty_Najkorzystniejszej_System_1K_1P_1U_1L_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

2019-06-13

Zawiadomienie_Wybór_Oferty_Najkorzystniejszej_System_1C_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Zawiadomienie_Wybór_Oferty_Najkorzystniejszej_System_1C_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)