HISTORIA

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego w Mełgwi została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 27 września 2011 roku. Powstała z inicjatywy gmin partnerskich – Piask, Mełgwi, Wólki, Rybczewic, Spiczyna i Gorzkowa, uczestniczących we wspólnym tworzeniu marki Szlaku Jana III Sobieskiego. Zgodnie z umową partnerską z listopada 2011 roku, w ramach programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Fundacja wykonała zadanie realizacji składnika programu o nazwie „Zespół Wsparcia Przedsiębiorczości im. Jana III Sobieskiego” oraz wykonała zadanie wdrożenia systemu dotacyjnego (regrantingu) dla wnioskodawców z terenu 6 gmin partnerskich.